Entreprenør produkter - Plast

Plastspunt

Plastspunt

Plastspunt fra Pietrucha brukes til bærekraftige og tette spuntvegger i myrer, innsjøer eller havneanlegg.

Les mer ...

Geonett

Geonett

Pietruchas Geonett brukes til jordforsterkning og stabilisering av bærelaget ved anleggsarbeider.

Les mer ...